Hvad betyder Automation inside © ?

Automation Peoples credo er at vi tror på at Små og mellemstore virksomheder kan vækste ved at bruge Marketing Automation. Dvs.

De IT værktøjer der gør det mere simpelt og enklere at lave marketing på multiple kanaler (TM,email, sms, Facebook, Twitter) ved at automatisere gentagne og manuelle opgaver.”

 

Vores vision:

…er at være kendt blandt vores

målgruppe som den bedste leverandør af

Marketing Automation – i HELE Skandinavien og Tyskland

 Det vil vi gøre gennem et veluddannet og kompetent partnernetværk der følger Automation Peoples retningslinjer:

 

Vores værdier

Vi skaber målbar værdi for vores kunder. Vi stræber efter høj kvalitet i vores arbejde og leverancer. Dette sikrer vi via solid struktur og stærke kompetencer. Vi har et højt “drive” i vores tilgang, som bunder i en passion til det vi gør.

 Vores fundamentale strategi er baseret på 3 søjler:

 

  1. Levere den mest relevante software til marketing automation på markedet

 

  1. Have et partnernetværk, der sælger optimalt for os

 

  1. Være et kendt brand i vores kategori

 

Vores styrende dokumenter er dette Strategiske Objective, vores 30 grundlæggende principper og samlingen af Working Procedures.

 

Automation People’s kerne tilbud er opsætningen af Marketing Automation i Hhv.

 

Kickstart services (Prissat 2018 – DKK 15.000 kr ex moms)

Understøttet af månedlig SaaS licens.

 

Sekundær services er Done For you løsningen, der er udbygning af Kicstart og Done With You løsningen. (prissat 2018 til 75.000 kr for 12 mdr).

 

Gennem commitment til vores ansatte og partnere vil vi bidrage til vores kunders succes.

Konsekvenserne af loyale, smarte, hårdtarbejdende og vellønnede ansatte og partnere vil være superb kvalitet i leverancen til kunderne.

 

Vores virksomhed er kompleks, med mange menneskelige, data og computerinteraktioner på samme tid.

Succes er afhængig af organisatoriske systemer, dedikerede mennesker, dokumenterede salgs procedurer, first-class kontormiljøer og udstyr.

Udover dette vil vi have striks kvalitetskontrol med kontinuerlig måling af Customer Health Score (CHS måles automatisk dagligt og evalueres ugentligt)

Automation People bruger offensive og målbar marketing ressourcer og er opmærksom på markedets udvikling.

Konkurrencefordele inkluderer fejlfri, komunikation, produkter der matcher kundernes efterspørgsel og en konsistent kundeservice.

Automation People raffinerer og forbedrer konstant vores interne systemer.

For at vækste, vil vi udnytte målbar og offensiv marketing taktikker.

Selvom vi styrer Automation Peoples Drift og Operation gennem styrende Dokumentation kan forbedringer øjeblikkeligt blive lavet.

“Vores Operational framework” er rigidt, men framework kan ændres øjeblikkeligt.

 

Vores primære vertikale markeder inkluderer:

Ejendomsmæglere,psykologer, rådgivere, optikere, , virksomheder 4-10 års drift, 4-20 ansatte.

Skandinavien og Tyskland er vores kernemarkeder.